TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ
Publicări în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată


= = =
Nr. Data Descriere Fișier
3441 22.04.2024 PROCES-VERBAL DE AFIȘARE
În temeiul Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, subsemnata Haneș Rodica, secretar general al comunei Lechința, în calitate de persoană responsabilă pentru relația cu societatea civilă:
- Azi, data de mai sus, am procedat la afișarea la sediul primăriei Lechința a anunțului cu următorul proiect de hotărâre ce se va dezbate în ședința ordinară a Consiliului local din luna aprilie 2024:
Proiect de hotărâre nr.34/22.04.2024 privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2024
3440 22.04.2024 ANUNȚ
În temeiul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștință generală faptul ca a fost elaborat următorul proiect de hotărâre:
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2024
2859 03.04.2024 PROCES-VERBAL
Încheiat azi 03.04.2024 cu ocazia dezafișării Proiectului de hotărâre nr. 29 din 20.03.2024 privind privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, cu rata infației în anul 2024 pentru anul 2025
În perioada afișată 20.03 - 03.04.2024 nu s-au depus sesizări, completări din partea cetățenilor cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 29 din 20.03.2024 privind privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, cu rata infației în anul 2024 pentru anul 2025
2508 20.03.2024 PROCES-VERBAL
încheiat cu ocazia afișării
Proiectului de hotărâre nr. 29 din 20.03.2024 privind privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, cu rata infației în anul 2024 pentru anul 2025
2483 20.03.2024 ANUNȚ
În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică:
Proiect de hotărâre nr. 29 din 20.03.2024 privind privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, cu rata infației în anul 2024 pentru anul 2025
961 01.02.2024 Proces-verbal
În temeiul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică,
azi, 01.02.2024, am procedat la afișarea la sediul Primăriei comunei Lechința a următoarelor proiecte de hotărâre:
Proiect de hotărâre nr. 19 din 01.02.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
Proiect de hotărâre nr.18 din 01.02.2024 privind aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de concesiune nr.1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în două exemplare.
960 01.02.2024 Anunț
În temeiul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică:
Proiect de hotărâre nr.18 din 01.02.2024 privind aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de concesiune nr.1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
Proiect de hotărâre nr. 19 din 01.02.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
Proiectele de hotărâre sunt însoțite de:
- Referatul de aprobare nr.956/01.02.2024 și Referatul de aporbare nr.958/01.02.2024
- Raportul de specialitate nr.957/01.02.2024 și Raportul de specialitate nr.959/01.02.2024
Proiectele de hotărâre și anexele poti fi consultate:
- la sediul Primăriei comunei Lechința, situat în localitatea Lechința, str. Independenței nr. 506, Compartiment Registratură.
Proiectele de hotărâre se pot obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura primăriei Lechința.
În temeiul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 până la data de 15.02.2024 se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de hotărâre supuse dezbaterii publice.
Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0263/274-433, persoana de contact doamna Man Daniela.
- 08.11.2023 ANUNȚ
În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată se aduce la cunoștința publică:
1. Proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Lechința pentru anul 2024
- 08.11.2023 PROCES-VERBAL
încheiat cu ocazia afișării Proiectului de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Lechința pentru anul 2024
Astăzi, 08.11.2023, în conformitate cu prevederile ar. 7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, am procedat la afișarea la sediul primăriei comunei Lechința, nr.506, a următorului proiect de hotărâre:
- Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Lechința pentru anul 2024;
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare până la data de 20.11.2023.
Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Lechința, respectiv la secretarul general al comunei Lechințe, doamna Haneș Rodica și la numărul de fax 0263-274-325 sau prin e-mail, la adresa: primaria.lechinta@yahoo.com
8109 31.10.2023 PROCES-VERBAL
încheiat cu ocazia afișării: Proiectului de hotărâre privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor distincte aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
Astăzi, 31.10.2023, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, am procedat la afișarea Proiectului de hotărâre privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor distincte aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
8022 27.10.2023 ANUNȚ
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată se aduce la cunoștința publică:
Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale datorate de persoane fizice și juridice pe anul 2024 în comuna Lechința
- 27.10.2023 PROCES VERBAL
Încheiat azi 27.10.2022 cu ocazia dezafișării Anunțului Proiectului de hotărâre privind actualizarea Programului de gospodărire a localităților componente ale comunei Lechința
În perioada afișată 16.10-27.10.2023 nu s-au depus sesizări, completări din partea cetățenilor cu privire la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de gospodărire a localităților componente ale comunei Lechința
7763 16.10.2023 ANUNȚ
În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată se aduce la cunoștință publică: Proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de gospodărire a localităților componente ale comunei Lechința
Proiectul de hotărâre este însoțit de:
- Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei înregistrat sub nr.7610/16.10.2023;
- Raportul de specialitate nr.7611/16.10.2023;
Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei comunei Lechința situat în localitatea Lechința, str. Independenței nr.506, la Compartimentul Relații cu publicul din cadrul primăriei Lechința
Proiectul de hotărâre se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul Relații cu publicul din cadul primăriei Lechința.
În temeiul prevederile art.7 alin. (4) din Legea 52/2003 până la data de 27.10.2023 se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin poștă, la sediul primăriei Lechința, prin fax la numărul 0263-274-325, sau prin e-mail la adresa primaria.lechinta@yahoo.com
Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0263-274-433, persoana de contact secretarul general al comunei.
7762 16.10.2023 PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia afișării Proiectului de hotărâre privind actualizarea Programului de gospodărire a localităților componente ale comunei Lechința
Astăzi, 16.10.2023, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, am procedat la afișarea Proiectului de hotărâre privind actualizarea Programului de gospodărire a localităților componente ale comunei Lechința.
7489 10.10.2023 ANUNȚ
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată se aduce la cunoștință publică:
Proiectul de hotărâre privind indexarea sumelor pentru mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, în anul 2023 pentru anul 2024
7318 04.10.2023 ANUNȚ
Astăzi 04.10.2023, Primarul Comunei Lechința, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea și închirierea acestora în Comuna Lechința
2642 09.05.2023 PROCES-VERBAL DE AFIȘARE
În temeiul Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, subsemnata Haneș Rodica, secretar general al comunei Lechința, în calitate de persoană responsabilă pentru relația cu societatea civilă:
- Azi, data de mai sus, am procedat la afișarea la sediul Primăriei Lechința a anunțului cu următorul proiect de hotărâre ce se va dezbate în ședința ordinară a Consiliului local din luna aprilie 2023
- Proiect de hotărâre nr.40/09.05.2023 privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2023
Propunerile, sugestiile sau recomandările cu privire la acest proiect de hotărâre se vor depune la Primăria comunei Lechința până la data de 26.05.2023, ora 10:00 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263/274325 sau prin e-mail la adresa primaria.lechinta@yahoo.com
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
2641 09.05.2023 ANUNȚ
În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștința generală faptul că a fost elaborat următorul proiect de hotărâre:
- Proiect de hotărâre nr.40/09.05.2023 privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2023
Consiliul local al comunei Lechința aduce la cunoștință publică că în ședința ordinară din luna mai 2023, va fi supus spre analiză și adoptare proiectul de hotărâre susmenționat.
Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor depune la Primăria comunei Lechința până la data de 26.05.2023, ora 10:00 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263/274325 sau prin e-mail la adresa primaria.lechinta@yahoo.com
2136 20.03.2023 PROCES-VERBAL
încheiat cu ocazia afișării Proiectului de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința, în anul 2024 cu rata inflației
(detalii în documentul atașat)
2135 20.03.2023 ANUNȚ
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică:
Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, în anul 2024 în comuna Lechința cu rata inflației
(detalii în documentul atașat)
1807 07.03.2023 PROCES-VERBAL DE AFIȘARE
În temeiul prevederilor art. 7 alin.(2) din Legea nr.52/2003, republicată privind transparența decizională în administrația publică,
Azi, 07.03.2023, am procedat la afișarea la sediul Primăriei comunei Lechința a următoarelor proiecte de hotărâre:
( detalii în documentul atașat )
1806 07.03.2023 Anunț referitor la elaborarea proiectelor de hotărâre nr. 1806/07.03.2023
(detalii în documentul atașat)
997 08.02.2023 ANUNȚ
În temeiul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștință generală faptul că a fost elaborat următorul proiect de hotărâre:
- Proiect de hotărâre nr.20/08.02.2023 privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2022
Consiliul local al comunei Lechința aduce la cunoștință publică că în ședința ordinară din luna februarie 2023, va fi supus spre analiză și adoptare proiectul de hotărâre susmenționat.
Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor depune la Primăria comunei Lechința până la data de 24.02.2023, ora 10:00 sau se vor comunica prin fax la nr.0263/274325 sau prin e-mail la adresa: primaria.lechinta@yahoo.com
SECRETAR GENERAL U.A.T.,
HANEȘ RODICA
997 08.02.2023 ANUNȚ
În conformitate cu prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.52/2003, republicată privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică:
”Proiectul de hotărâre privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud și mandatarea reprezentantului legal al Consiliului Local Lechința să voteze aprobarea acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud” Proiectul de hotărâre este însoțit de:
- Referatul de aprobare nr.995/08.02.2023;
- Raportul de specialitate nr. 996/08.02.2023
Proiectul de hotărâre și anexele pot fi consultate:
- la sediul Primăriei comunei Lechința, situat în localitatea Lechința, str. Independenței nr.506, Compartimentul registratură
Proiectul de hotărâre se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura primăriei Lechința.
În temeiul prevederile art. 7, alin.(4) din Legea 52/2003, republicată privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 20.02.2023 se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin poștă, la sediul primăriei Lechința, prin fax la numărul 0263/274325, sau prin e-mail la adresa primaria.lechinta@yahoo.com
Informații suplimentare pot fi obținute al numerele de telefon 0263/274433, persoană de contact d-na Man Daniela - responsabil cu relația cu societatea civilă.
Primar
Ing. Florian Romeo-Daniel
997 08.02.2023 ANUNȚ
În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, subsemnata Haneș Rodica, secretar general al comunei Lechința, în calitate de persoană responsabilă pentru relația cu societatea civilă:
Azi, data de mai sus, am procedat la afișarea la sediul Primăriei Lechința a anunțului cu următorul proiect de hotărâre ce se va dezbate în ședința ordinară a Consiliului Local din luna februarie 2023:
Proiect de hotărâre nr.20/08.02.2023 privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2022
Propunerile, sugestiile sau recomandările cu privire la acest proiect de hotărâre se vor depune la Primăria comunei Lechința până la data de 24.02.2023, ora 10:00 sau se vor comunica prin fax la nr.0263/274325 sau prin e-mail la adresa: primaria.lechinta@yahoo.com
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
Secretar general U.A.T.
Haneș Rodica
998 08.02.2023 PROCES VERBAL DE AFIȘARE
În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, subsemnata Haneș Rodica, secretar general al comunei Lechința, în calitate de persoană responsabilă pentru relația cu societatea civilă:
Azi, data de mai sus, am procedat la afișarea la sediul Primăriei Lechința a anunțului cu următorul proiect de hotărâre ce se va dezbate în ședința ordinară a Consiliului Local din luna februarie 2023:
Proiect de hotărâre nr.20/08.02.2023 privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2022
Propunerile, sugestiile sau recomandările cu privire la acest proiect de hotărâre se vor depune la Primăria comunei Lechința până la data de 24.02.2023, ora 10:00 sau se vor comunica prin fax la nr.0263/274325 sau prin e-mail la adresa: primaria.lechinta@yahoo.com
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
Secretar general U.A.T.
Haneș Rodica
998 08.02.2023 PROCES VERBAL DE AFIȘARE
În temeiul prevederilor art. 7 alin.(2) din Legea 52/2003, republicată privind transparența decizională în administrația publică,
Azi, 08.02.2023, am procedat la afișarea la sediul Primăriei comunei Lechința a
”Proiectului de hotărâre privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud și mandatarea reprezentantului legal al Consiliului Local Lechința să voteze aprobarea acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud”
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în două exemplare.
Secretar general U.A.T.
Haneș Rodica
7963 13.02.2023 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată se aduce la cunoștință publică următoarele proiecte de hotărâre elaborate:
1. Proiect de hotărâre nr. 9/19.10.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.94/29.11.2022 ”Hotărâre privind darea în folosință gratuită cultelor religioase de pe raza comunei Lechința a imobilelor cimitir, proprietatea publică a comunei Lechința”
2. Proiect de hotărâre nr.10/19.01.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.87/29.11.2022 ”Hotărâre privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comune Lechința în anul 2023”

Proiectele de hotărâre sunt însoțite de:
- Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei nr.544/19.01.2023;
- Raportul compartimentului de specialitate nr.545/19.01.2023;
- Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei nr.540/19.01.2023;
- Raportul compartimentului de specialitate nr.541/19.01.2023
Proiectele de hotărâre pot fi consultate:
La sediul Primăriei comunei Lechința situat în localitatea Lechința nr. 506, Compartimentul Impozite și Taxe
Proiectele se pot obține în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul Impozite și Taxe din cadrul primăriei Lechința
În temeiul prevederile art. 7 alin. (4) din Legea 52/2003 până la data de 31.02.2023 se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de hotărâre supuse dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin poștă, la sediul primăriei Lechința, prin fax la numărul 0263/274325, sau prin e-mail la adresa primaria.lechinta@yahoo.com
Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0263/274433, persoană de contact Deac Crina-Aurelia - șef birou buget-contabilitate din cadrul primăriei comunei Lechința
Primar,
Ing. Florian Romeo-Daniel
813 31.01.2023 Proces-verbal
Încheiat azi 31.01.2023 cu ocazia dezafișării Anunțului Proiectelor de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre nr. 9/19.10.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.94/29.11.2022 ”Hotărâre privind darea în folosință gratuită cultelor religioase de pe raza comunei Lechința a imobilelor cimitir, proprietatea publică a comunei Lechința”
2. Proiect de hotărâre nr.10/19.01.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.87/29.11.2022 ”Hotărâre privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comune Lechința în anul 2023”

În perioada afișată 19.01.2023 - 31.01.2023 nu s-au depus sesizări, completări din partea cetățenilor cu privire la proiectele de hotărâre. Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
Secretar general U.A.T.
Haneș Rodica
543 19.01.2023 PROCES-VERBAL
încheiat cu ocazia afișării următoarelor Proiecte de hotărâri:
Asztăzi, 19.01.2023, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, am procedat la afișarea la sediul Primăriei comunei Lechința, nr.506, a următoarelor proiecte de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre nr. 9/19.10.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.94/29.11.2022 ”Hotărâre privind darea în folosință gratuită cultelor religioase de pe raza comunei Lechința a imobilelor cimitir, proprietatea publică a comunei Lechința”
2. Proiect de hotărâre nr.10/19.01.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.87/29.11.2022 ”Hotărâre privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comune Lechința în anul 2023”

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare.
Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Lechința, respectiv la secretarul general al comunei Lechința, doamna Haneș Rodica și la numărul de fax 0263-274325 sau prin e-mail, la adresa: primaria.lechinta@yahoo.com
Secretar general U.A.T.
Haneș Rodica
542 19.01.2023 ANUNȚ
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată se aduc la cunoștință publică următoarele proiecte de hotărare:

1. Proiect de hotărâre nr. 9/19.10.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.94/29.11.2022 ”Hotărâre privind darea în folosință gratuită cultelor religioase de pe raza comunei Lechința a imobilelor cimitir, proprietatea publică a comunei Lechința” Proiectul de hotărâre este însoțit de:
- Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei cu nr.544/19.01.2023;
- Raportul cu nr.545/19.01.2023 întocmit de secretarul general al comunei;
2. Proiect de hotărâre nr.10/19.01.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Lechința nr.87/29.11.2022 ”Hotărâre privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comune Lechința în anul 2023” Proiectele de hotărțre pot fi consultate:
- la sediul Primăriei comunei Lechința, situat în localitatea Lechința nr.506
Proiectele de hotărâre se pot obține în copie, pe bază de cerere depusă la secretarul general al comunei.
Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin poștă, la sediul primăriei Lechința, prin fax la numărul 0263/274325, sau prin e-mail la adresa primaria.lechinta@yahoo.com , până la 31.01.2023
Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0263/274433, persoană de contact secretarul general al comunei.
Primar
Ing. Florian Romeo-Daniel
2023 06.01.2023 În temeiul prevederilor art. 39 alin.3 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii nr. 52/2003, republicată privind transparența decizională în administrația publică, azi, 06.01.2023, am procedat la afișarea la sediul Primăriei comunei Lechința a Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2023
2023 06.01.2023 În temeiul prevederilor art. 39 alin.3 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii nr. 52/2003, republicată privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică
Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2023
Proiectul este însoțit de:
- Referatul de aprobare nr. 101 / 06.01.2023
- Raportul de specialitate nr. 102 / 06.01.2023
Proiectul de hotărâre și anexele pot fi consultate:
- la sediul primăriei comunei Lechința, situat în localitatea Lechința, str. Independenței nr.506, Compartimentul contabilitate.
Proiectul de hotărâre se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura primăriei Lechința
În temeiul prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea 273/2006 până la data de 20.01.2023 se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin poștă, la sediul primăriei Lechința, prin fax la numărul 0263/274325, sau prin e-mail la adresa primaria.lechinta@yahoo.com
Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0263/274433, persoana de contact d-na Deac Crina, șef birou financiar-contabil.

Primar
Ing. Florian Romeo-Daniel
2022 7471 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003, republicată privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică:
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Lechința
Proiectul de hotărâre este însoțit de:
- Referatul de aprobare al primarului nr.7436 / 28.09.2022
- Raportul secretarului general al comunei nr. 7437 / 28.09.2022

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei comunei Lechința situat în localitatea Lechința nr. 506, Secretar general.
Proiectul de hotărâre se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura primăriei Lechința.
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea 52/2003 până la data de 12.10.2022 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice începând cu data de 29.09.2022 - 11.10.2022
Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin poștă, la sediul primăriei Lechința, prin fax la 0263/274325, sau prin e-mail la adresa primaria.lechinta@yahoo.com
Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0263/274433, persoană de contact Haneș Rodica secretar general al comunei Lechința.

Primar
Ing. Florian Romeo-Daniel
2022 6783 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003, republicată privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică:
Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 la nivelul comunei Lechința
Proiectul de hotărâre este însoțit de:
- Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei nr. 6781/08.09.2022;
- Raportul compartimentului de specialitate nr. 6782/08.09.2022;
- Anexele privind cotele, valorile impozabile și nivelurile impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023;

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei comunei Lechința situat în localitatea Lechința nr. 506, Compartimentul Impozite și Taxe.
Proiectul de hotărâre se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul Impozite și Taxe din cadrul primăriei Lechința.
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea 52/2003 până la data de 23.09.2022 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, iar conform art. 7 alin. (2) din Legea 52/2003, proiectul de hotărâre se va adopta în ședința de consiliu local din luna octombrie 2022.
Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin poștă, la sediul primăriei Lechința, prin fax la 0263/274325, sau prin e-mail la adresa primaria.lechinta@yahoo.com
Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0263/274433, persoană de contact Haneș Rodica secretar general al comunei Lechința.

Primar
Ing. Florian Romeo-Daniel