UAT Lechința, procese verbale ședințe.

În conformitate cu prevederile ”Legea administrației publice locale nr. 215/2001”, secțiunea a 3-a privind ”Funcționarea consiliului local”, procesul-verbal și documentele care au fost dezbătute în ședință se depun într-un dosar special al ședinței respective, care va fi numerotat, semnat și sigilat de președintele de ședință și de secretar, după aprobarea procesului-verbal.
În termen de 3 zile de la terminarea ședinței, secretarul unității administrativ-teritoriale afișează la sediul primăriei și, după caz, pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.DataDescriereFișier
29.03.2024 Proces verbal ședință ordinară 29.03.2024
28.02.2024 Proces verbal ședință ordinară 28.02.2024
26.01.2024 Proces verbal ședință ordinară 26.01.2024
DataDescriereFișier
21.02.2024 Proces verbal ședință extraordinară 21.02.2024
02.02.2024 Proces verbal ședință extraordinară 02.02.2024
29.12.2023 Proces verbal ședință ordinară 29.12.2023
05.12.2023 Proces verbal ședință extraordinară 05.12.2023
27.11.2023 Proces verbal ședință ordinară 27.11.2023
31.10.2023 Proces verbal ședință ordinară 31.10.2023
11.10.2023 Proces verbal ședință extraordinară 11.10.2023
29.09.2023 Proces verbal ședință ordinară 29.09.2023
28.08.2023 Proces verbal ședință ordinară 28.08.2023
28.07.2023 Proces verbal ședință ordinară 28.07.2023
30.07.2023 Proces verbal ședință ordinară 30.07.2023
09.06.2023 Proces verbal ședință extraordinară 09.06.2023
30.05.2023 Proces verbal ședință ordinară 30.05.2023
08.05.2023 Proces verbal ședință extraordinară 08.05.2023
24.04.2023 Proces verbal ședință ordinară 24.04.2023
31.03.2023 Proces verbal ședință ordinară 31.03.2023
28.02.2023 Proces verbal ședință ordinară 28.02.2023
31.01.2023 Proces verbal ședință ordinară 31.01.2023
29.12.2022 Proces verbal ședință ordinară 29.12.2022
09.12.2022 Proces verbal ședință extraordinară 09.12.2022
29.11.2022 Proces verbal ședință ordinară 29.11.2022
31.10.2022 Proces verbal ședință ordinară 31.10.2022
12.07.2022 Proces verbal ședință ordinară 12.07.2022
20.06.2022 Proces verbal ședință extraordinară 20.06.2022
14.06.2022 Proces verbal ședință ordinară 14.06.2022
31.05.20222 Proces verbal ședință ordinară 31.05.2022
27.05.2022 Proces verbal ședință extraordinară 27.05.2022
29.04.2022 Proces verbal ședință ordinară 29.04.2022
28.05.2021 Proces verbal ședință ordinară 28.05.2021
28.01.2021 Proces verbal ședință ordinară 28.01.2021
22.09.2020 Proces verbal ședință extraordinară 22.09.2020
28.04.2020 Proces verbal ședință extraordinară 28.04.2020
15.11.2019 Proces verbal ședință ordinară 15.11.2019
24.07.2019 Proces verbal ședință ordinară 24.07.2019