Ca parte a comunității europene, comuna Lechința trebuie să adopte și să implementeze o viziune strategică privitor la dezvoltarea sa pe termen scurt și mediu. Strategia de Dezvoltare Locala constituie un document de importanță majoră pentru administrația publică locală, în vederea proiectării principalelor direcții de dezvoltare ale comunei, în acord cu strategiile de dezvoltare regională și națională, cu directivele, valorile și principiile europene.
Identificarea problemelor, constituirea unui portofoliu de soluții posibile, aplicarea soluțiilor celor mai potrivite cu ajutorul unor proiecte, constituie drumul simplificat, cel mai potrivit, în politica de dezvoltare locală pentru ridicarea standardului de viață al cetățenilor comunității.

Data Descriere Fișier
17.12.2019 Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2019-2023