(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii;
Codul administrativ din 03.07.2019

Nr. Data Descriere Fișier
36 06.01.2020 Raport privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale pe anul 2019
43 03.01.2019 Raport privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale pe anul 2018
239 15.01.2018 Raport privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale pe anul 2017
280 17.01.2017 Raport privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale pe anul 2016
Nr. Data Descriere Fișier
- - . . . în curs de actualizare